Kurumlar

Ticaret Sicil Hisse Devri (Gerekli Evraklar ve Dilekçe Örneği)

Ticaret sicil hisse devri (limited, kollektif, komandit) için gerekli evraklar ve dilekçe örneğini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Limited Şirket Hisse Devri için Gerekli Belgeler

 • 1 adet Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe – (örnek dilekçe yazının devamında)
 • 1 adet Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe
 • 1 noter onaylı 1 fotokopi Hisse Devir Sözleşmesi
 • 1 noter onaylı 1 fotokopi Hisse Devri Kararı
 • 1 noter onaylı ve 1 fotokopi hisse devrini alan ve satan kişilerin pay defteri sayfaları
 • Şirkete yeni giren ortakların 1 er adet asıl ve 1’er fotokopi yerleşim belgesi (Trabzon dışında ikamet ediyor ise) ve imza beyannameleri ve fotokopileri, firmaya yeni giren ortağa aynı kararda yetki de veriliyorsa yetkili kişi veya kişilere ait 1 er adet tescil talepnameleri ve fotokopileri(Aynı karar içerisinde yeni ortağa yetki verilmesi durumunda yetki verilen kişinin imzalayacağı 1 adet Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben görev kabul dilekçesi)

NOT: Pay defterinin işlenişinde her ortak kendi sayfasını imzalamalıdır. Hisse devri kararlarının sonuna yapılan devir sonrası pay durumu dökülmelidir.

Limited Şirket Hisse Devri Nasıl Yapılır?

Hisse devri tescil ve ilan zorunluluğu bulunan bir işlemdir. Limited Şirketlerinde hisse devri işlemi noterden devir senedi yapılıp, firmanın genel kurulu karar alıp şirketin pay defterine yapılan devir işlemi işlendiği ve Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde tescilin yapıldığı zaman geçerlidir.

Kollektif Şirketlerin Hisse Devri için Gerekli Belgeler

 • 1 adet Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe
 • 1 adet Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe
 • 1 asıl 1 fotokopi noterce onaylanan karar
 • Şirkete yeni giren ortakların 1 er adet yerleşim belgesi ve fotokopisi (Trabzon dışında ikamet ediyor ise) ve imza beyannameleri ve fotokopisi, firmaya yeni giren ortağa aynı kararda yetki de veriliyorsa yetkili kişi veya kişilere ait 1 er adet tescil talepnameleri ve fotokopisi (Aynı karar içerisinde yeni ortağa yetki verilmesi durumunda yetki verilen kişinin imzalayacağı 1 adet Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben görev kabul dilekçesi)

Komandit Şirketlerin Hisse Devri için Gerekli Belgeler

 • 1 adet Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe
 • 1 adet Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe
 • 1 asıl 1 fotokopi noterce onaylanan karar
 • Şirkete yeni giren ortakların 1 er adet yerleşim belgesi ve fotokopisi(Trabzon dışında ikamet ediyor ise) ve imza beyannameleri, firmaya yeni giren ortağa aynı kararda yetki de veriliyorsa yetkili kişi veya kişilere ait 1 er adet tescil talepnameleri ve fotokopisi (Aynı karar içerisinde yeni ortağa yetki verilmesi durumunda yetki verilen kişinin imzalayacağı 1 adet Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben görev kabul dilekçesi)

Hisse Devri için Dilekçe Örneği

Kara No:
Karar Tarihi:
Toplantıya Katılanlar:
Karar Özeti:

Şirket ortakları bugün şirket merkezinde yapılan toplantıda aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1- Şirket ortaklarından ……….’in şirketteki sahibi bulunduğu ………….pay karşılık ……………TL tutarındaki sermayesinin tamamını /…………paya karşılık …………..TL kısmını aynı bedelle ……….Noterinin …./…./…….. tarihli …………yevmiye nolu devir temlik sözleşmesi ile ……….uyruklu ……………………………………………………adresinde ikamet eden ………………………….’a devretmiştir.
2- Yukarıda bahsi geçen hisse devrinin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine işlenmesine .
3- Yapılan devir sonuçunda şirket ortaklarının sermaye payları aşağıdaki şekli almıştır.

Şirket ortağının Adı Soyadı             Pay Tutarı           Sermaye Tutarı

a)…………………………               …………….        ……………….
b)…………………………               …………….        ……………….
c)…………………………                …………….        ……………….

4- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 1976/1 sayılı sirküleri gereğince ana sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

İlgili KonularBir Cevap Yazın

Gerekli alanlar işaretlendi *

Bunları kullanabilirsin HTML etiketler ve nitelikler: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>