Güncel

İlluminati Nedir? İlluminati’nin Başlangıcı ve Ardındaki Gerçekler!

İlluminati Nedir, Kurucusu Kimdir?

İlluminati hakkında sayısız makale ve dilden dile dolaşan birçok iddalar bulunuyor. Aslında İlluminati’nin gözünde bizler birer vidayız, İlluminati ise tornavida görevi görerek dünyanın kontrol merkezi olmayı başarıyor. İlluminati’nin kuruluş tarihi 1 Mayıs 1776′dır. Adam Weishaupt adlı bir Hukuk Profesörü ve Baron von Knigge ile ilk adımları atılan oldukça saklı bir devasa topluluktur. Ayrı olarak İlluminati’nin sözcük manası ‘Aydınlanmış Olanlar’ mananına gelmektedir. Rönesans döneminde heyetmiş olan bu topluluğun emeli kelime mananına eşdeğer olan insanların düşüncelerini hür kılmak, dinsel dogmatik düşüncelerden arındırmak ve Newtoncu pozitif bilimi geliştirmek olsa da, Dünya politik tarihinin en fazla komplo kuramı almış topluluğudur.

Son derece gizlilik içinde tutulan azaların kayıtları ve bilgilerini kimse bilmemekteydi. Üyerlerin her birinin kod isimleri olup, yazışma ve haberleşmede bu takma isimler kullanılmaktaydı. Örnek vermek gerekirse, Adam Weishaupt’un kod isimi ‘Spartacus’ idi. En başta 12 kişilik aza ile kurulan bu topluluk daha sonra 80 kişiye erişmiştir. 1874′de İlluminati, gizli siyasi emelleri olduğu öne sürülerek yasaklanmıştı.

İlluminati’nin Başlangıcı ve Ardındaki Gerçekler!

Ama benimde en dikkatimi çeken nokta ise 19. asrın başlarında tanınmış kişi Alman feylesof Hegel’in katılımı bu topluluğa yeni bir soluk, canlılık katmış ve İlluminati daha önceki parlak dönemine geri dönmüş. İlluminati, azası olan Hegel’in tez-antitez teorileriyle Yeni Dünya Düzeni  düşüncesinin geliştiği bir ütopya topluluğu haline gelmiştir. İlluminati daha sonra dinsel dogmatik düşüncelerin egemen olduğu İtalya’ya erişmiştir ve tanınmış kişi rönesansçı şahıslar tarafından Katolik Kilisesi’ne politik bir savaş başlatmıştır. Bu savaşın emeli ise bilimin kanıtladığı gerçekler için kiliseyi ikna ettirmekti.

Son zamanlarda bile son derece etkin olan bu örgüt bir hayli politik, askeri ve ekonomik olayın sorumlusu haline gelmiştir.Bir hayli AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ Başkanı illuminati’ye hizmet etmiş olup alınan tüm politik kararların illuminati’den geçtiği düşünülüyor. Myron Fagan’a göre Waterloo Savaşı, Fransız İhtilali ve izah edemeyen John F. Kennedy suikasti bu örgütün işidir. Dikkat çeken başka br nokta ise Holywood film sektörü bu örgütün elindedir. Son zamanlarda ise 10 adet yöneticisi ve 300′e yakın alt kadrosu bulunduğu, bu grubun içinde bilinen ünlüler, bankacılar ve sanatçıların bulunduğu öne sürülmektedir.

Gelelim bu Dünya’yı yöneten bu dev örgütün nasıl yürütüldüğüne: İlk olarak her sene bir kere toplanan İlluminati topluluğu, ‘Yeni Dünya’ ve ‘Tek Din’ tasarılarını masaya yatırıyor.

Peki Bunu Nasıl Tasarılıyorlar?

Kendi düzenlerini, ilkelerini benimsetmek ve yoluna koymak için ülkeler arası çıkar dövüşleri, ekonomik krizler ve terrör yanlısı savaş sinyalleri ile ellerinde tuttukları güç ile Dünya geleceğine istikamet çiziyorlar. Peki bunu neden mi yapıyorlar? işte sebebi; İlluminati örgütünün asal ilkesi ‘kaostan meydana gelen düzen’ olarak nitelendirilen var olan rejimi bozup, tek devlet ve tek dine dayalı istedikleri tek dünyayı kurmak..
Örgütün geçmişinde ki diğer enteresan nokta ise tarihe göz attığımızda ortaya çıkmakta.  İlluminati’nin elit üyeleri Yuvarlak Masa tabirini verdikleri tasarı ve programların görüşüldüğü bir konsey oluşturdular. Oluşturdukları alt kadrolar diğer ülkelere dağılmış ve devlet adamlarını kapsamaktaydı. Bunun tesiri ise 1. Dünya Savaşında görülüyordu. Peki nasıl mı?  Savaşta yer alan karşıt ülkelerin temsilcileri savaşın devamında Yuvarlak Masa’da bir araya gelip savaşın seyiri ve neticeninde çıkacak çıkar ortamları ile ilgili tasarılarını görüşüyorlardı. Savaşın çıkış sebebinden, Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar tasarı program içinde olan İlluminati, savaşların neticeninde çıkan düzensizlikten yararlanıp hedeflerindeki Tek Dünya için bütün ülkeleri çemberi içine almış olucaktı.

Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak isterim ki; İlluminati’nin  On Saklı Öncüsünün serveti, 102 bagımsız devletin gayri safi ulusal hasılasından daha fazladır. Şu anda AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’nin uyguladığı diğer taktik ise enerji kaynaklarını ele geçirmektir. Hem de AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’den Christoper Fettews, Parameter mecmuasındaki yazısında şöyle diyor: Orta Asya ve Hazar denizini merkez bölge olarak niteleyip, bu bölgenin ehemmiyetli Enerji kaynaklarına sahip olunmuştur. Mevzubahis rezervlerin kontrolü için AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Rusya, Çin, İran ve Türkiye büyük Satranç oyununda rol almaktadırlar…

11 Eylül olayı da bu satranç oyununun hamlelerinden biriydi yalnızca.. Ama bu olayların suçlusu olarak görülen AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ idaresi bu tasarının yalnızca aracılığını üstlenmişti. Asıl yöneten kişiler İlluminati’nin elit azalarıydı. Bir hayli araştırmacının ortak görüşe vardığı kanı ise AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’nin 100 senesi aşkındır İlluminati’nin kontrolü altında olması.

Dünya’nın en büyük Siyonist örgütü olan İlluminati’nin iç çemberinde bulunan seçkin üyelerinden biri ise AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’nin tanınmış zengini David Rockefeller olduğu söyleniyor. 91 yaşında olan Rockfeller dünyanın en büyük bankalarından Chase Manhattan Bank, Citibank ve Standard Oil, Mobil gibi dünya petrol pazarını elinde tutan dev şirketlerin en büyük paydaşıydı. Şirketlerinin cirosu dünyadaki pek çok devletin yıllık gelirlerinden daha fazla olduğu söyleniyor.

İlluminati ve Çizgi Filmler Arasındaki İlişki

Algının en kuvvetli ve karakter arayışının küçüklük çağında olduğunu hepimiz biliyoruz ve kimi cizgi filmler de rol alan karakterler ve simgeler İlluminati eğilimli mesajlar vermektedir. Günümüzde ünlü camiasından birçok kişi bu topluluğa bağlı olduğunu öne sürüyor, belki doğru belki de dikkat çekmek emelli fakat şunu bilmeliyiz ki yaşadığımız etrafta gelişen teknoloji ve medya ile beraber her sektörde varolan bir örgüttür illuminati.

Kimbilir belki bizde bu topluluğa doğrudan veyahut dolaylı olarak hizmet edenlerden bazılarıyız. Bu konuya alaka duyanların ise ‘Mozart’ın Eserlerindeki Masonik Örgü’ kitabını okumasını tavsiye ederim.

 

İlgili KonularBir Cevap Yazın

Gerekli alanlar işaretlendi *

Bunları kullanabilirsin HTML etiketler ve nitelikler: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>