Başvurular, Kurumlar

Basın Kartı Başvuru

Sarı basın kartı; Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen bir karttır. Basın kartı başvuru. Basın kartı nasıl alınır? Basın kartı ne işe yarar? Basın kartı yönetmeliği gibi başlıklara ait bütün detaylar haberin devamındadır.

Basın Kartı Nedir? Kimlere Verilir?

Basın kartı, yerli basın-yayın kuruluşlarının Türk uyruklu sahip ve mensuplarına, uluslararası basın- yayın organlarının Türk uyruklu mensuplarına ve Basın Kartı Yönetmeliğinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının devlet enformasyon hizmetlerinde çalışan personeline, gazetecilik dışında başka bir işinin bulunmaması şartıyla, yerli veya uluslararası bir veya birkaç basın-yayın kuruluşu adına Türkiye’de mukim veya mukim olmamakla beraber görev alanı Türkiye’yi de kapsayan yabancı uyruklu gazetecilere verilen resmî nitelikte bir kimlik belgesidir.

Yönetmelikle getirilen önde gelen yenilikler ise şöyle:

 1. Medya sektöründe çalışan engellilere bekleme süresi aranmadan basın kartı verilebilmesi imkânı getirildi.
 2. Basın İş Kanunu kapsamında en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren gazetecilere bekleme süresi uygulanmadan Basın Kartı verilebilmesi imkânı getirildi.
 3. Unvanlar ve kontenjanlarda standardizasyon sağlanarak unvan ve kontenjan karmaşasına son verildi.
 4. Basın Kartı Komisyonunun yapısı değiştirilerek Komisyon, daha demokratik bir yapıya kavuşturuldu. Böylece sektörün her kesiminin Komisyonda geniş temsili sağlandı.
 5. Yerleşik uluslararası basın mensuplarına verilecek Basın Kartı kontenjanı artırıldı. Daha fazla sayıda uluslararası basın mensubunun ülkemizde rahatça görev yapmasının önü açıldı.
 6. TRT ve Anadolu Ajansı (AA) bünyesinde Basın Kartı alabilecek unvanlar artırıldı. İlgili kurumlarda çalışan uluslararası basın mensuplarının kontenjan sınırlaması sona erdirildi. Ayrıca bu kurumlarda Basın İş Kanunu’na tabii çalışmayan basın mensuplarının da Basın Kartı alabilmelerinin önü açıldı.
 7. Basın Kartına uluslararası standartlara uygun olarak 3 yıllık geçerlilik süresi getirildi.

Basın Kartının Avantajları Nelerdir?

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Basın Kartı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde verilen basın kartı, hamiline mesleki avantajlar getirdiği gibi çeşitli kolaylıklardan yararlanma imkanı da sunmaktadır. Bu kolaylıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Devlet ve belediyelerin, özel idare ve köylerin veya bunlara bağlı kuruluşların şehir içinde veya dışında işlettikleri tarifeli taşıtlardan indirimli veya ücretsiz olarak faydalanmak
 • Kamuya ait müze, galeri, sergi, stadyum ve hipodromlar ile benzeri yerlere ücretsiz girmek, kanunen gizli olmayan veya idarece gizli yapılmasına gerek görülmeyen toplantı yerlerine serbestçe girebilmek
 • Resmi törenlere görev yapmayı kolaylaştıracak bir konumda katılabilmek
 • kartın ibraz edilmesi şartıyla, posta işletmelerinde bulunan telgraf, faks, telefon, teleks ve benzeri araçlardan öncelikli olarak yararlanmak ve her türlü matbuatı indirimli ücretle göndermek
 • Emniyet Genel Müdürlüğü’nce düzenlenmiş basın trafik kartını ibraz etmek şartıyla devlet törenlerinde, milli veya milletlerarası müsabakalarda, basın toplantılarında, Türk ve yabancı devlet büyüklerinin resmi ziyaret, gezi ve incelemelerinde ve benzeri diğer durumlarda trafik görevlilerinin vereceği işaret ve talimatlar doğrultusunda park etme, durma, duraklama ve geçiş üstünlüğü gibi kolaylıklardan faydalanmak
 • İlgili mevzuat gereğince silah ruhsatı alma hususundaki kolaylıktan yararlanmak
 • 5510 sayılı Kanun uyarınca fiili hizmet süresi zammından yararlanmak, yaygın ve yerel medyada çalışan basın mensuplarının görevlerini etkin bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla 2011 yılından bu yana sürdürülen hizmet damgalı pasaport uygulamasından yararlanmak

Basın Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Basın kartı başvurusu yapmak için gerekli şartları taşıyan basın mensupları www.byegm.gov.tr adresinden Basın Kartı bölümüne girip beyanname ekranını doldurarak basın kartı başvurusunda bulunabilirler. Beyannamesini dolduran basın mensubu, beyannamenin çıktısını alıp çalıştığı kurumun yetkilisine onaylatmalı ve öğrenim belgesini de ekleyerek Ankara’da Ankara Basın Yayın İrtibat Birimine, il müdürlüğü bulunan yerlerde il müdürlüklerine, diğer illerde ise bağlı olunan il müdürlüklerine şahsen iletmeli veya posta yoluyla göndermelidir.

İlgili KonularBir Cevap Yazın

Gerekli alanlar işaretlendi *

Bunları kullanabilirsin HTML etiketler ve nitelikler: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>