Eğitim, Güncel, Kamu

30 Yıl Üzeri Emekli İkramiyesi Dilekçe Örneği 2017

30 yılın üzerinde çalışma geçmişiniz mi bulunuyor? O halde 30 yıl üzeri çalışma süreniz için emekli maaşınıza ikramiye ödenmesi kararlaştırıldı.

Anayasaya Mahkemesi, 7 Ocak 2015 Tarihli ve 29229 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 25.12.2014 Tarihli ve E: 2013/111, K: 2014/195 Sayılı Kararı ile; 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu 89. maddesi 4. fıkrasındaki; “emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla sürelerin dikkate alınmayacağına” ilişkin hükmünü oy çokluğuyla iptal etmiştir.

30 yıldan fazla çalışma geçmişi bulunan emeklilerin ikramiyelerini alabilmeleri için öncelikle dilekçe hazırlanması gerekmektedir. Dilekçe hazırlandığı halde SGK tarafından olumsuz bir geri dönüş gelirse; 60 gün içerisinde idare mahkemelerinde dava açmak gerekiyor.

30 Yıl Üzeri Emekli İkramiyesi Dilekçesi 2017

Av. Çağrı ÜNSAL – memurlar.net

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

(Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

ANKARA

BAŞVURAN : …………………………………… (TC Kimlik No: ……………….)

Adres

VEKİLİ : (Avukat aracılığıyla yapılan başvurularda)

Adres

KONU : Ödenmeyen emeklilik ikramiyesi farkının yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR : …./…./…… tarihinde …….. kurumunda göreve başlayıp …/…/…. Tarihinde emekliye ayrıldım. SGK sicil numaram ……….’dır.

Malumları olduğu üzere emeklilik ikramiyesinde 30 yılı aşan hizmet sürelerinin hesaba katılmayacağına dair 17/01/2012 tarih ve 6270 sayılı Kanun md. 1 ile değişik 08/06/1949 tarih ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu md. 89/4 hükmü, 07/01/2015 tarih ve 29229 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 25/12/2014 tarih ve 2013/111 E., 2014/195 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmiştir.

Bu çerçevede emeklilik ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yılı aşan hizmet sürelerinin dikkate alınmamasına ilişkin yasal dayanak ortadan kalkmıştır.

SONUÇ ve İSTEM : Meri mevzuat ve yukarıda açıklanan nedenler ile Sayın Başkanlığınızca resen gözetilecek nedenlerden ötürü; 30 yılı aşan hizmet sürelerim dikkate alınarak hak etmiş olduğum emeklilik ikramiyesinin yeniden hesaplanması ve tarafıma ödenmemiş olan ikramiye farkının aşağıda bilgileri bulunan banka hesabıma yasal faizi ile birlikte yatırılması hususunu saygılarımla (vekaleten) arz ve talep ederim.(Tarih)

Başvuran

…………..

İmza

HESAP SAHİBİ: …………….

IBAN: ………………..

Gelen Aramalar: emekli sandığı 30 yıl üzeri dilekçe, sgk ankara emeklilik 30 yıl dilekçe, 30 yıl üzeri çalışanların dilekçe örneği

İlgili KonularBir Cevap Yazın

Gerekli alanlar işaretlendi *

Bunları kullanabilirsin HTML etiketler ve nitelikler: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>